Home / 📶 Công nghệ / Cách tra cứu thông tin cá nhân trên cơ sở dữ liệu quốc gia

Cách tra cứu thông tin cá nhân trên cơ sở dữ liệu quốc gia

Tra cứu mã số định danh cá nhân bằng cách nào? Dưới đây là hướng dẫn cách tra cứu thông tin cá nhân trên cơ sở dữ liệu quốc gia, các bạn có thể tra cứu dữ liệu cá nhân trên trên “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” một cách dễ dàng, bên cạnh đó các bạn cũng có thể tra cứu mã số định danh cá nhân online bằng chứng minh thư/căn cước công dân trên cổng dịch vụ công quốc gia một cách chính xác.

1. Cách đăng ký tài khoản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Để có thể tra cứu dữ liệu và thông tin cá nhân của mình trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì các bạn cần phải có tài khoản do dịch vụ công cấp, nếu bạn đã có rồi thì các bạn tiến hành đăng nhập, nếu chưa có tài khoản thì các bạn cần phải đăng ký cho mình một tài khoản, dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký tài khoản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Bước 1: Truy cập website https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn

Đầu tiên, các bạn hãy truy cập vào website https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn để bắt đầu, các bạn có thể đăng ký tài khoản trên điện thoại hoặc máy tính đều được, dưới đây chúng tôi hướng dẫn các bạn cách đăng ký tài khoản trên máy tính.

Bước 2: Chọn “Đăng nhập” –> Chọn “Tài khoản cổng DVC quốc gia”

Sau khi vào website của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì các bạn chọn vào mục “Đăng nhập” ở góc phải trên cùng màn hình của bạn, xem hình bên dưới.

Cách đăng ký tài khoản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Tiếp theo, các bạn cũng sẽ có 2 lựa chọn, đó là “Tài khoản cổng DVC quốc gia” và “Tài khoản cấp bởi bưu điện Việt Nam” (không áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước). Xem hình bên dưới.

Cách đăng ký tài khoản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Tùy thuộc vào từng trường hợp bạn có kinh doanh phòng trọ, khách sạn hay không thì các bạn chọn tài khoản tương ứng, nếu các bạn không kinh doanh cho thuê phòng trọ, khách sạn thì các bạn chọn vào mục “Tài khoản cổng DVC quốc gia” để đăng ký tài khoản.

Bước 3: Chọn “Tài khoản được cấp bởi cổng DVC quốc gia”

Tiếp theo, các bạn cũng sẽ có 2 lựa chọn, đó là “Tài khoản được cấp bởi cổng DVC quốc gia” và “Tài khoản cấp bởi bưu điện Việt Nam” (không áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước). Xem hình bên dưới.

Cách đăng ký tài khoản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Nếu các bạn muốn tra cứu thông tin dữ liệu cá nhân của mình thì các bạn chọn vào mục “Tài khoản được cấp bởi cổng DVC quốc gia” để đăng ký tài khoản và tiếp tục.

Bước 4: Chọn “Đăng ký” –> Chọn phương thức đăng ký là “Công dân”

Tiếp theo, các bạn kéo xuống dưới cùng ở mục “Chưa có tài khoản? Đăng ký” và bấm vào chữ “Đăng ký”, xem hình bên dưới.

Cách đăng ký tài khoản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Tiếp theo, các bạn các bạn chọn phương thức đăng ký với tư cách là “Công dân”, xem hình bên dưới.

Cách đăng ký tài khoản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Bước 5: Điền thông tin cá nhân của bạn –> Bấm “Đăng ký”

Tiếp theo, các bạn điền các thông tin đăng ký theo yêu cầu, xem hình bên dưới.

Cách đăng ký tài khoản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

+ Mục Tên đăng nhập: Các bạn điền số CMND / CCCD của mình vào

+ Mục Họ tên: Ghi chính xác họ tên trên CMND / CCCD của bạn, ghi in hoa

+ Mục Ngày sinh: Chọn ngày – tháng – năm sinh của bạn theo gợi ý có sẵn

+ Mục số điện thoại: Điền số điện thoại di động của bạn vào để nhận mã OTP xác nhận

+ Mục Email: Mục này không bắt buộc, các bạn có thể điền email của bạn, hoặc để trống cũng được

+ Mục mã xác nhận: Các bạn ghi chính xác mã xác nhận theo hình ở bên (có phân biệt ký tự hoa với ký tự thường)

Sau khi điền đầy đủ thông tin thì các bạn bấm vào mục “Đăng ký” để tiếp tục.

Bước 6: Điền mã OTP xác nhận –> Điền mật khẩu –> Bấm “Đăng ký”

Sau khi bạn bấm đăng ký thì một mã OTP sẽ được gửi về số điện thoại của bạn (số điện thoại lúc nãy bạn đăng ký), các bạn nhập mã OTP vào (mã OTP gồm 6 con số), sau đó bấm “Xác nhận”, xem hình bên dưới.

Cách đăng ký tài khoản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Tiếp theo, các bạn cần đặt mật khẩu cho tài khoản của mình, mật khẩu phải trên 8 ký tự, bao gồm chữ thường, chữ in hoa, số và ký tự đặc biệt, sau đó nhập lại mật khẩu một lần nữa ở mục “Xác nhận mật khẩu” và bấm “Đăng ký” để hoàn tất. Xem hình bên dưới.

Cách đăng ký tài khoản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

2. Cách tra cứu thông tin cá nhân trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Để tra cứu thông tin cá nhân trên cơ sở dữ liệu quốc gia thì các bạn truy cập vào website “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” –> Chọn “Đăng nhập” –> Chọn “Tài khoản cổng DVC quốc gia” –> Chọn “Tài khoản được cấp bởi cổng DVC quốc gia” –> Chọn mục “Thông tin công dân” để tra cứu dữ liệu cá nhân.

Website “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” (https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/portal/p/home/dvc-gioi-thieu.html) có thể tra cứu được thông tin cá nhân, bao gồm các thông tin: Họ tên, Quốc tịch, Giới tính, ngày tháng năm sinh, số chứng minh thư/căn cước công dân, số điện thoại, Tình trạng hôn nhân, Dân tộc, Tôn giáo, Nhóm máu, Nơi đăng ký khai sinh, Nơi ở thường trú, Quê quán, Nơi ở hiện tại, Thông tin gia đình, Thông tin chủ hộ, Ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích.

Bước 1: Truy cập vào website “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”

Đầu tiên, các bạn hãy truy cập vào website “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” thông qua link này https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/portal/p/home/dvc-gioi-thieu.html, các bạn có thể truy cập bằng điện thoại hoặc máy tính đều được, tuy nhiên khi thực hiện bằng máy tính sẽ dễ thao tác tra cứu hơn.

Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện trên máy tính, trên điện thoại các bạn cũng sẽ thực hiện tương tự như vậy.

Bước 2: Chọn “Đăng nhập” (Góc phải phía trên cùng)

Sau khi vào trang chủ của website “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” thì các bạn chọn vào mục “Đăng nhập” ở góc phải trên cùng màn hình của bạn, xem hình bên dưới.

Cách tra cứu thông tin cá nhân trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Bước 3: Chọn mục “Tài khoản cổng DVC quốc gia”

Tại đây các bạn sẽ có 2 lựa chọn, đó là: “Tài khoản cơ sở cho thuê lưu trú” (áp dụng đối với chủ phòng trọ, chủ khách sạn) và “Tài khoản cổng DVC quốc gia” (áp dụng cho các cá nhân không kinh doanh phòng trọ, khách sạn), xem hình bên dưới.

Cách tra cứu dữ liệu cá nhân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Tùy thuộc vào từng trường hợp bạn có kinh doanh phòng trọ, khách sạn hay không thì các bạn chọn tài khoản tương ứng, nếu các bạn không kinh doanh cho thuê phòng trọ, khách sạn thì các bạn chọn vào mục “Tài khoản cổng DVC quốc gia” để tiếp tục

Bước 4: Chọn “Tài khoản được cấp bởi cổng DVC quốc gia”

Tiếp theo, các bạn cũng sẽ có 2 lựa chọn, đó là “Tài khoản được cấp bởi cổng DVC quốc gia” và “Tài khoản cấp bởi bưu điện Việt Nam” (không áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước). Xem hình bên dưới.

Cách tra cứu dữ liệu cá nhân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Nếu các bạn muốn tra cứu thông tin dữ liệu cá nhân của mình thì các bạn chọn vào mục “Tài khoản được cấp bởi cổng DVC quốc gia” để tiếp tục.

Bước 5: Điền tên đăng nhập, mật khẩu, mã xác thực –> Bấm “Đăng nhập”

Tiếp theo, nếu các bạn đã có tài khoản rồi thì các bạn điền tên đăng nhập (điền số chứng minh thư, hoặc số thẻ căn cước công dân của bạn), mật khẩu, và mã xác thực, sau đó bấm đăng nhập để tiếp tục, xem hình bên dưới.

Cách tra cứu thông tin cá nhân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Trường hợp bạn chưa có tài khoản thì các bạn cần đăng ký một tài khoản, bằng cách bấm vào mục “Đăng ký” ở dưới cùng, xem hình bên dưới.

Bước 6: Chọn “Thông tin công dân” để tra cứu dữ liệu cá nhân

Sau khi đăng ký xong thì các bạn quay lại trang chủ website https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/portal/p/home/dvc-gioi-thieu.html để đăng nhập tài khoản như bước 5 (thường nếu bạn lưu mật khẩu thì sẽ tự động đăng nhập).

Tiếp theo, các bạn chọn vào mục “Thông tin công dân”, xem hình bên dưới.

Cách tra cứu thông tin cá nhân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Sau đó, các bạn điền thông tin cá nhân của mình vào những trường có dấu * (bắt buộc), sau đó bấm “Tìm kiếm”. Xem hình bên dưới.

Cách tra cứu thông tin cá nhân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

(Các bạn điền thông tin bao gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh thư/căn cước công dân, số điện thoại, mã xác nhận, sau đó bấm Tìm kiếm để tìm dữ liệu cá nhân của bạn)

Sau khi tìm kiếm thì thông tin cá nhân của bạn sẽ được liệt kê đầy đủ, các bạn có thể xem được các thông tin sau: Họ tên, Quốc tịch, Giới tính, ngày tháng năm sinh, số chứng minh thư/căn cước công dân, số điện thoại, Tình trạng hôn nhân, Dân tộc, Tôn giáo, Nhóm máu, Nơi đăng ký khai sinh, Nơi ở thường trú, Quê quán, Nơi ở hiện tại, Thông tin gia đình, Thông tin chủ hộ, Ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích. Xem hình bên dưới.

Cách tra cứu thông tin cá nhân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Như vậy, trên đây là hướng dẫn các bạn cách tra cứu thông tin cá nhân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư online hoàn toàn miễn phí, các bạn làm theo hướng dẫn như các bước ở trên sẽ tra cứu dữ liệu cá nhân của mình một cách chính xác và thuận tiện, chúc các bạn thành công!

3. Hướng dẫn cách tra cứu mã số định danh cá nhân online

Để tra cứu mã số định danh cá nhân online thì các bạn truy cập website “cổng dịch vụ công quản lý cư trú” –> “Đăng nhập” –> Chọn “Tài khoản cổng DVC quốc gia” –> “Tài khoản cấp bởi cổng DVC quốc gia” –> Chọn “Thông báo lưu trú” –> Xem mã số định danh cá nhân tại mục “Thông tin người thông báo”.

Mã số định danh cá nhân là dãy số tự nhiên gồm 12 số, mỗi cá nhân chỉ có một mã số định danh duy nhất và riêng biệt, không bị trùng nhau, mã số định danh cá nhân cũng chính là số thẻ căn cước công dân của bạn. Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tra cứu mã số định danh cá nhân online trên hệ thống một cách chi tiết nhất.

Bước 1: Truy cập website https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn

Đầu tiên, các bạn truy cập vào website CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUẢN LÝ CƯ TRÚ theo đường dẫn https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/portal/p/home/dvc-gioi-thieu.html

Bước 2: Chọn “Đăng nhập” (góc phải trên cùng màn hình)

Tiếp theo, các bạn bấm vào mục “Đăng nhập” ở góc phải trên cùng màn hình của bạn, xem hình bên dưới.

Cách tra cứu mã số định danh cá nhân online

Bước 3: Chọn “Tài khoản cổng DVC quốc gia” –> “Tài khoản cấp bởi cổng DVC quốc gia”

Tiếp theo, các bạn chọn vào mục “Tài khoản cổng DVC quốc gia”, sau đó chọn tiếp vào mục “Tài khoản cấp bởi cổng dịch vụ công quốc gia”. Xem hình bên dưới.

Hướng dẫn cách tra cứu mã số định danh cá nhân online

Bước 4: Điền số CMND, số điện thoại, mật khẩu, mã xác nhận –> Đăng nhập

Các bạn điền thông tin đăng nhập theo hiển thị trên màn hình. Như hình ở dưới.

Hướng dẫn cách tra cứu mã số định danh cá nhân online

+ Tên đăng nhập: Điền số chứng minh thư/căn cước công dân của bạn (điền giống như khi bạn đăng ký tài khoản)

+ Mật khẩu: Điền mật khẩu tài khoản cổng dịch vụ quản lý cư trú của bạn vào

+ Mã xác nhận: Ghi chính xác theo hình gợi ý ở bên, phân biệt ký tự hoa với ký tự thường

Sau khi điền các thông tin trên thì bấm đăng nhập, lúc này hệ thống sẽ gửi một mã OTP về số điện thoại di động ủa bạn, bạn phải nhập chính xác mã OTP để xác nhận, xem hình bên dưới.

Hướng dẫn cách tra cứu mã số định danh cá nhân online

Bước 5: Chọn mục “Thông báo lưu trú”

Tiếp theo, tại giao diện trang chủ các bạn kéo xuống dưới cùng, chọn vào mục “Thông báo lưu trú” (biểu tượng vị trí và thời gian), xem hình bên dưới.

Hướng dẫn cách tra cứu mã số định danh cá nhân online

Bước 6: Xem mã số định danh cá nhân tại mục thông tin người khai báo

Các bạn kéo xuống tới mục “Thông tin người khai báo” để xem mã số định danh cá nhân của mình tại mục ĐDCN/CCCD/CMND, xem hình bên dưới.

Hướng dẫn cách tra cứu mã số định danh cá nhân online

(Mã số định danh cá nhân gồm 12 chữ số tại mục ĐDCN/CCCD/CMND trong phần thông tin người khai báo)

Như vậy, trên đây là hướng dẫn cách tra cứu mã số định danh cá nhân online với những bước chi tiết, các bạn làm theo hướng dẫn như ở trên sẽ được, chúc các bạn thành công!

Tin tức khác:

Tra cứu họ tên ra số chứng minh nhân dân/căn cước công dân online

Phần mềm kiểm tra số chứng minh thư/căn cước công dân online

Tìm số điện thoại qua số chứng minh thư/căn cước công dân chính xác

Tra cứu tìm địa chỉ thường trú qua số chứng minh thư/căn cước công dân

4.6/5 - (8 bình chọn)

Bài nổi bật

Cách xóa biểu tượng cảm xúc trên Zalo trên máy tính

Cách thu hồi cảm xúc trên tin nhắn Zalo khi lỡ lỡ thả tim, like

Lỡ thả tim trên Zalo thì phải làm sao? Thu hồi thả tim trên tin …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *