Home / ⚖ Pháp luật / Cho vay nặng lãi 3 nghìn đồng một ngày trên 1 triệu có bị phạm tội hình sự?

Cho vay nặng lãi 3 nghìn đồng một ngày trên 1 triệu có bị phạm tội hình sự?

Cho vay lãi suất bao nhiêu là hợp pháp? Mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự là bao nhiêu? Cho vay nặng lãi 3 nghìn đồng một ngày trên 1 triệu có bị phạm tội hình sự không? Người đi vay nặng lãi có bị phạt tù không? Đây là những câu hỏi và cũng là thắc mắc của rất nhiều người khi cho vay và đi vay, dưới đây văn phòng Điều Tra Viên 126 sẽ phân tích và hướng dẫn cách cho vay tiền hợp pháp một cách chi tiết.

Mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự là bao nhiêu? Mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự là 20%/năm (khoảng 1,66%/tháng) của khoản tiền vay – Mức lãi suất này chỉ áp dụng đối với cá nhân cho vay, còn đối với tổ chức tài chính, ngân hàng thì không bị áp dụng mức lãi suất này.

1. Cho vay lãi suất bao nhiêu là hợp pháp?

– Đối với cá nhân cho vay thu lãi suất dưới 20%/năm (khoảng 1,66%/tháng) của khoản tiền vay là hợp pháp (theo luật dân sự)

– Đối với công ty tài chính thì không bị áp dụng lãi suất này, mà áp dụng theo luật các tổ chức tín dụng (lãi suất do các bên thỏa thuận), do vậy lãi suất cho vay bao nhiêu cũng hợp pháp.

Pháp luật có quy định cụ thể, rõ ràng giữa cá nhân và tổ chức tín dụng: Theo đó, đối với cá nhân cho vay thì sẽ áp dụng theo Bộ luật dân sự, còn đối với các tổ chức tín dụng, công ty tài chính, ngân hàng thì không bị áp dụng lãi suất theo Bộ luật dân sự, mà sẽ áp dụng lãi suất theo Luật các tổ chức tín dụng.

Và đây cũng là lý do tại sao các app chp vay tiền online mặc dù cho vay với lãi suất rất cao nhưng vẫn không bị cơ quan chức năng xử phạt, vẫn tồn tại được cho đến bây giờ là vậy.

Căn cứ pháp lý tại điều 468 Bộ luật dân sự 2015 quy định mức lãi suất cho vay đối với cá nhân cụ thể như sau:

“Điều 468. Lãi suất

1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

2. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ”.

Căn cứ pháp lý tại điều 91 Luật các tổ chức tín dụng quy định mức lãi suất cho vay đối với các tổ chức tín dụng cụ thể như sau:

“Điều 91. Lãi suất, phí trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng

1. Tổ chức tín dụng được quyền ấn định và phải niêm yết công khai mức lãi suất huy động vốn, mức phí cung ứng dịch vụ trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng.

2. Tổ chức tín dụng và khách hàng có quyền thỏa thuận về lãi suất, phí cấp tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

3. Trong trường hợp hoạt động ngân hàng có diễn biến bất thường, để bảo đảm an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước có quyền quy định cơ chế xác định phí, lãi suất trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng”.

Như vậy, đối với cá nhân mà cho vay và thu lãi suất dưới 20%/năm của khoản tiền vay (khoảng 1,66%/tháng) thì hợp pháp, còn đối với tổ chức tín dụng, ngân hàng thì cho vay và thu lãi suất bao nhiêu cũng hợp pháp, bởi vì lãi suất là do các bên thỏa thuận, không bị áp lãi suất sàn hay lãi suất trần trong hợp đồng vay.

2. Cho vay nặng lãi 3 nghìn đồng một ngày trên 1 triệu có bị phạm tội hình sự?

Người nào cho vay nặng lãi 3 nghìn đồng một ngày trên 1 triệu nhưng phải thu lợi bất chính từ 30 triệu đồng trở lên thì mới cấu thành tội cho vay nặng lãi, trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính, hoặc đã bị kết án về tội này nhưng chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì cũng phạm tội cho vay nặng lãi.

Căn cứ theo quy định tại điều 201 Bộ luật hình sự 2015 quy định về tội cho vay nặng lãi cụ thể như sau:

“Điều 201. Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

1. Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm,…”

Từ trường hợp và quy định của pháp luật nêu trên, chúng ta có phép tính sau:

+ Theo quy định pháp luật: 20% x 1.000.000 (đồng) = 200.000 đồng / năm (khoảng 16.666 đồng/tháng)

+ Thực tế: 3.000 (đồng) x 365 (ngày) = 1.095.000 đồng / năm (tương đương 91.250 đồng/tháng)

Như vậy, thực tế người cho vay nặng lãi 3 nghìn đồng một ngày trên 1 triệu đã thu lãi suất cao hơn gấp 5 lần (cao hơn 95.000 đồng) so với lãi suất quy định định trong Bộ luật dân sự, nếu thu lợi bất chính trên 30 triệu đồng từ hoạt động cho vay đó thì cấu thành tội phạm cho vay nặng lãi theo điều 201 BLHS 2015.

Chúng tôi xin lưu ý lại một lần nữa: Khái niệm cho vay nặng lãi chỉ áp dụng đối với cá nhân cho vay tiền, còn đối với tổ chức tín dụng, ngân hàng, công ty tài chính thì không có khái niệm cho vay nặng lãi, bởi họ không vi phạm pháp luật, lãi suất là do các bên thỏa thuận, do vậy họ hoàn toàn không vi phạm pháp luật trong giao dịch dân sự vay tiền về lãi suất.

3. Tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự bị xử lý như thế nào?

Căn cứ pháp lý tại điều 201 Bộ luật hình sự 2015 quy định chi tiết về khung hình phạt đối với tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự cụ thể như sau:

“Điều 201. Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

1. Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm”.

Như vậy, theo quy định pháp luật nêu trên, chúng ta sẽ liệt kê chi tiết các trường hợp cho vay nặng lãi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự như sau:

– Cho vay với lãi suất cao hơn 100%/năm ( cao hơn 8,33%/tháng) của khoản tiền vay, thu lợi bất chính từ 30 – dưới 100 triệu đồng. Trường hợp này phải kết hợp đồng thời cả 2 điều kiện thì mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự —> Khung hình phạt: Phạt tiền từ 50 – 200 triệu đồng, hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

– Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này trước đó. Đã bị xử phạt vi phạm hành chính trước đó mà vẫn vi phạm, tái phạm thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự —> Khung hình phạt: Phạt tiền từ 50 – 200 triệu đồng, hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

– Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm —> Khung hình phạt: Phạt tiền từ 50 – 200 triệu đồng, hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

– Phạm tội thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng trở lên —> Khung hình phạt: Phạt tiền từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

– Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30 – 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm —> Trường hợp này áp dụng đối với người cầm đầu, hoặc các cá nhân làm công việc cụ thể trong hành vi tương ứng.

Người đi vay nặng lãi có bị phạt tù không? Người đi vay nặng lãi sẽ không bị phạt tù, cũng không bị xử phạt hành chính, bởi vì người đi vay nặng lãi là nạn nhân (bị hại) của đối tượng cho vay nặng lãi, do vậy họ sẽ được pháp luật bảo vệ và sẽ không bị xử phạt chính hay truy cứu trách nhiệm hình sự.

Như vậy, trên đây là giải đáp các vấn đề cho vay lãi suất bao nhiêu là hợp pháp? Vay 1 triệu lãi suất bao nhiêu là hợp pháp? Cho vay nặng lãi 3 nghìn đồng một ngày trên 1 triệu có bị phạm tội hình sự không? Người đi vay nặng lãi có bị phạt tù không? Hy vọng các bạn sẽ hiểu rõ bản chất của hình thức giao dịch dân sự vay tiền này một cách chính xác nhất.

Tìm hiểu thêm: Vay nặng lãi qua app không trả có bị sao không? Có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

5/5 - (7 bình chọn)

Bài nổi bật

Vụ chặt đầu ở Kiến An Hải Phòng video, tin tức mới nhất

Thông tin vụ án chặt đầu ở Kiến An Hải Phòng mới nhất

Ngày 22/7/2022 xảy ra vụ chặt đầu ở Kiến An Hải Phòng kinh hoàng gây …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *