Home / ⚖ Pháp luật / Giấy nợ viết tay có giá trị pháp lý không? Có giá trị trong bao lâu?

Giấy nợ viết tay có giá trị pháp lý không? Có giá trị trong bao lâu?

Giấy nợ viết tay có được xem là chứng cứ mượn tiền không? Giấy nợ viết tay có kiện được không? Giấy vay nợ viết tay có giá trị pháp lý trong bao lâu để khởi kiện đòi lại tiền? Dưới đây văn phòng Điều Tra Viên 126 sẽ giải đáp các câu hỏi và thắc mắc của các bạn một cách chi tiết.

1. Giấy nợ viết tay có được xem là chứng cứ mượn tiền không?

Bản chất của việc vay tiền là một giao dịch dân sự bình thường, do vậy giấy nợ viết tay sẽ có giá trị pháp lý và là một chứng cứ hợp pháp để khởi kiện đòi tiền, tuy nhiên điều kiện để giấy vay tiền viết tay có giá trị pháp lý là các bên có năng lực pháp luật dân sự, các bên hoàn toàn tự nguyện, và có đầy đủ chữ ký của 2 bên.

Căn cứ pháp lý tại điều 119 Bộ luật dân sự 2015 quy định về hình thức giao dịch dân sự như sau:

“Điều 119. Hình thức giao dịch dân sự

1. Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.

2. Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó”.

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì hình thức giao dịch có thể bằng lời nói hoặc bằng văn bản, mà giấy vay tiền viết tay là một văn bản cụ thể nên nó sẽ được xem là chứng cứ và có giá trị pháp lý hợp pháp để khởi kiện đòi tiền.

Trên đây là giải đáp thắc mắc vấn đề giấy nợ viết tay có được xem là chứng cứ mượn tiền không? Hy vọng các bạn nếu đang gặp vấn đề này có thể nhanh chóng thu thập chứng cứ là giấy mượn tiền viết tay đó để khởi kiện đòi tiền một cách hiệu quả.

2. Điều kiện để giấy vay nợ viết tay có giá trị pháp lý

Điều kiện để giấy vay nợ viết tay có giá trị pháp lý là 2 bên phải có năng lực pháp luật dân sự, có năng lực hành vi dân sự, các bên phải có sự tự nguyện không bị ép buộc hoặc lừa dối, lãi suất thỏa thuận trong giấy vay nợ viết tay phải thấp hơn 20%/năm của khoản tiền vay, và có đầy đủ chữ ký của 2 bên.

– Về hình thức giao dịch dân sự

Căn cứ pháp lý tại điều 117 Bộ luật dân sự 2015 quy định về hình thức của giao dịch dân sự cụ thể như sau:

“Điều 117. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

2. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định”.

Như vậy, nếu như giấy mượn tiền viết tay mà thiếu hoặc vi phạm các điều trên đây thì sẽ bị vô hiệu, lúc này giấy nợ viết tay cũng không có giá trị pháp lý và cũng không được pháp luật bảo vệ khi khởi kiện đòi tiền.

– Về lãi suất vay cho tiền

Căn cứ pháp lý tại điều 468 Bộ luật dân sự 2015 quy định về mức lãi suất cho vay cụ thể như sau:

“Điều 468. Lãi suất

1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

2. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ”.

– Về quy định lãi suất không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, quy định này chỉ áp dụng đối với trường hợp cá nhân với các nhân cho vay tiền với nhau, còn trường hợp công ty tài chính, ngân hàng, tổ chức tín dụng cho vay tiền thì không áp dụng quy định này, mà áp dụng quy định của luật các tổ chức tín dụng.

Trong luật các tổ chức tín dụng quy định lãi suất do các bên thỏa thuận, do vậy trong trường hợp các bạn vay tiền của những công ty tài chính (vay tiền trên các app vay tiền online), vay tiền của ngân hàng, vay tiền của các tổ chức tín dụng mà trong hợp đồng thỏa thuận lãi suất vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay thì hợp đồng vay tiền đó vẫn có giá trị pháp lý, nếu bạn không trả nợ thì họ có thể kiện bạn ra Tòa án để đòi tiền.

Như vậy, trên đây là những điều kiện để giấy mượn tiền viết tay có giá trị pháp lý và dùng làm căn cứ để khởi kiện đòi lại tiền, các bạn khi thực hiện các giao dịch dân sự cần tuân thủ những quy định này để không bị vô hiệu làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

3. Giấy vay nợ viết tay có giá trị pháp lý trong bao lâu?

Giấy nợ viết tay có giá trị pháp lý vô thời hạn đối với trường hợp khởi kiện đòi lại số tiền gốc đã cho vay trước đó, tuy nhiên đối với trường hợp đòi tiền lãi thì giấy nợ viết tay chỉ có giá trị pháp lý là 2 năm để người có quyền, lợi ích hợp pháp liên quan khởi kiện, hết thời gian trên thì không có giá trị khởi kiện đòi tiền lãi nữa.

Căn cứ pháp lý tại khoản 3 điều 23 nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP

“Điều 23. Về thời hiệu khởi kiện quy định tại khoản 3 Điều 159 của BLTTDS

3. Đối với tranh chấp dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự (hợp đồng vay tài sản, hợp đồng gửi giữ tài sản, thuê tài sản, thuê khoán tài sản, hợp đồng gia công, hợp đồng vận chuyển, hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất), thì giải quyết như sau:

a) Đối với tranh chấp phát sinh từ giao dịch dân sự thì áp dụng thời hiệu quy định trong văn bản quy phạm pháp luật tương ứng đối với loại giao dịch đó.

b) Đối với tranh chấp về quyền sở hữu tài sản, về đòi lại tài sản, đòi lại quyền sử dụng đất do người khác quản lý, chiếm hữu thông qua giao dịch dân sự thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện”.

– Ví dụ: Ngày 01-01-2008, A cho B vay số tiền là 500 triệu đồng, thời hạn vay là 1 năm. A và B có làm giấy vay nợ viết tay, có đầy đủ chữ ký của 2 bên, thời điểm xác lập giao dịch 2 bên có đầy đủ tự nguyện và đủ năng lực pháp luật dân sự.

Đến ngày 1/1/2009 là thời hạn B phải trả tiền gốc và tiền lời cho A, tuy nhiên B vẫn không trả tiền gốc và tiền lãi cho A. Đến ngày 3/4/2011, A khởi kiện ra Tòa án để yêu cầu B trả lại khoản tiền gốc và tiền lãi cho mình. Trong trường hợp này, Tòa án sẽ giải quyết như sau:

+ Đối với yêu cầu thanh toán khoản tiền gốc 500 triệu đồng thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện, Tòa án thụ lý và giải quyết theo yêu cầu của A, quá trình giải quyết được thực hiện theo thủ tục chung.

+ Đối với yêu cầu thanh toán khoản tiền lãi thì Tòa án không giải quyết, bởi vì đã hết thời hiệu khởi kiện. Thời hiệu khởi kiện đòi tiền lãi là 2 năm kể từ khi B vi phạm, như vậy từ 1/1/2009 – 3/4/2011 là 2 năm 4 tháng 3 ngày (quá thời hiệu khởi kiện 123 ngày)

Trên đây là giải đáp câu hỏi về vấn đề giấy vay nợ viết tay có giá trị pháp lý trong bao lâu? Hy vọng các bạn biết được thời hiệu khởi kiện để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình được hiệu quả nhất, chúc các bạn thành công!

4. Vay tiền bằng giấy viết tay không trả bị xử lý như thế nào?

Người nào vay tiền mà đã có giấy vay nợ viết tay đã có giá trị pháp lý, đến thời hạn trả nợ mà không trả, mặc dù có tiền nhưng cố tình không trả thì tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể mà có thể bị xử phạt lãi suất quá hạn trên lãi gốc hoặc lãi gốc quá hạn, hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

– Về hợp đồng vay tài sản:

Căn cứ pháp lý về hợp đồng vay tài sản được quy định tại điều 463 Bộ luật dân sự 2015 cụ thể như sau:

“Điều 463. Hợp đồng vay tài sản

Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định”.

– Về nghĩa vụ trả nợ gốc, tiền lãi

Căn cứ pháp lý tại điều 466 bộ luật dân sự 2015 như sau:

“Điều 466. Nghĩa vụ trả nợ của bên vay

1. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.

3. Địa điểm trả nợ…….

4. Trường hợp vay không có lãi……

5. Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau:

a) Lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả; trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này;

b) Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”.

Như vậy, trường hợp mà vay tiền đến thời hạn mà không trả thì sẽ bị phạt tiền lãi theo quy định pháp luật tại khoản 5 điều 466 Bộ luật dân sự 2015.

Ngoài ra, trường hợp có tiền nhưng cố tình không trả nợ, chặn liên lạc của người cho vay, hoặc bỏ trốn,… Thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể mà khung hình phạt sẽ khác nhau.

Vay tiền nhưng không trả bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Căn cứ pháp lý tại điều 175 Bộ luật hình sự 2015 quy định về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cụ thể như sau:

“Điều 175. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

1. Người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại hoặc tài sản có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả;

b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

4. Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”.

Như vậy, trường hợp vay tiền viết giấy tay khi đến hạn mà cố tình không trả, bỏ trốn, hoặc chặn liên lạc của người cho vay thì tùy thuộc vào từng tính chất của vụ việc mà sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Tin tức liên quan:

Các app cho vay tiền online dọa nạt, khủng bố đòi tiền thì phải làm sao?

Vay tiền của những app cho vay tiền online không trả có bị làm sao không?

4.8/5 - (11 bình chọn)

Bài nổi bật

Vụ chặt đầu ở Kiến An Hải Phòng video, tin tức mới nhất

Thông tin vụ án chặt đầu ở Kiến An Hải Phòng mới nhất

Ngày 22/7/2022 xảy ra vụ chặt đầu ở Kiến An Hải Phòng kinh hoàng gây …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *