Home / ⚖ Pháp luật / Hướng dẫn cách ghi và nộp đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hướng dẫn cách ghi và nộp đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Gửi đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở đâu cho đúng thẩm quyền? Thời gian giải quyết tín tố giác tội phạm mất bao lâu? Dưới đây là mẫu đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hướng dẫn cách ghi và hướng dẫn cách gửi đơn tố giác tội phạm đến cơ quan chức năng theo đúng thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết.

1. Mẫu đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

…, ngày…tháng…năm… (1)

ĐƠN TỐ CÁO

(Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông/bà …) (2)

Kính gửi:

– Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an quận/huyện…………….. (3)

– Viện kiểm sát nhân dân quận/huyện ……………………………. (4)

Họ và tên: ……………. (5) Sinh ngày:……………………………. (6)

Chứng minh nhân dân số / Căn cước công dân, số: (7) ………………….Ngày cấp: (8) ………Nơi cấp: Công an tỉnh ……. (9)

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………….. (10)

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………. (11)

Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật của:

Ông/bà: (12) ………………… Sinh ngày: ………………… (13)

Chứng minh nhân dân số: ………………………………………. (14)

Ngày cấp: …………… (15) Nơi cấp: Công an tỉnh ………………. (16)

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………. (17)

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………. (18)

Vì ông/bà ………………………… (19) đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của tôi với số tiền là ………………………… (20). Sự việc cụ thể như sau: (21)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Từ những sự việc trên, có thể khẳng định ông/bà (22) ……………………………..đã dùng thủ đoạn gian dối để nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của tôi với số tiền là …………………….. (23)

Tôi cho rằng hành vi của ông/bà ………………………. (24) có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” – Quy định tại khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) (25), cụ thể như sau:

“Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

g) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này”.

Tôi bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là 50 triệu đồng, theo đó cứ vào quy định tại khoản 2 điều 174 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 thì ông/bà……………. phạm tội này.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của chính mình, nay tôi viết đơn này tố cáo hành vi của ông/bà …………………………… (26) Kính đề nghị Quý cơ quan giải quyết những yêu cầu sau đây:

– Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử ông/bà ……………… (27)về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

– Buộc ông/bà ……………………. (28) phải trả lại số tiền cho tôi.

Tôi xin cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.

Kính mong cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết.

Xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu đính kèm: (29)

– CMTND;

 Người tố cáo (30)

                                                    (Ký và ghi rõ họ tên) 

Trên đây là mẫu đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng hoặc lừa đảo trực tiếp, dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách ghi đơn tố cáo chi tiết.

2. Cách ghi đơn tố cáo tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(1) Mở mục …, ngày…tháng…năm… thì ghi tên tỉnh thành người làm đơn đang ở tại thời điểm làm đơn, ngày tháng năm tại thời điểm làm đơn tố cáo tội  lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ví dụ: TPHCM, Ngày 28 tháng 09 năm 2021.

(2) (Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông/bà ……..) ghi chính xác họ và tên của người lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ví dụ: (Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Trần Thị Mỹ)

(3) Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an quận/huyện:………. Ghi chính xác tên cơ quan điều tra mà người làm đơn tố giác gửi đến. Ví dụ: Cơ quan sản sát điều tra – Công an quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh.

(4) Viện kiểm sát nhân dân quận/huyện:………. Ghi chính xác tên Viện kiểm sát nhân dân mà người tố cáo gửi đến. Ví dụ: Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh.

(5) Họ và tên:……… Ghi chính xác họ và tên của người làm đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ghi theo chứng minh nhân dân, hoặc ghi theo căn cước công dân.

(6) Sinh ngày:……… Ghi chính xác ngày tháng năm sinh của người làm đơn tố cáo. Ví dụ: 02/03/1984

(7) Chứng minh nhân dân số / Căn cước công dân, số: Ghi chính xác số chứng minh nhân dân 9 số hoặc số thẻ căn cước công dân 12 số của người làm đơn tố giác tội phạm vào mục này

(8) Ngày cấp: Ghi ngày cấp chứng minh thư (nếu ghi chứng minh thư 9 số), hoặc ngày cấp căn cước công dân (nếu ghi số căn cước công dân 12 số) – Xem ở mặt sau của chứng minh thư / căn cước công dân.

(9) Nơi cấp: Công an tỉnh: Ghi công an tỉnh cấp chứng minh thư / căn cước công dân: Ví dụ: Công an tỉnh Đồng Nai

(10) Hộ khẩu thường trú: Ghi chính xác hộ khẩu thường trú của người làm đơn tố giác tội phạm, ghi theo sổ hộ khẩu hoặc ghi theo chứng minh thư / căn cước công dân

(11) Chỗ ở hiện tại: Ghi chính xác địa chỉ ở hiện tại của người làm đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(12) Ông/bà: Ghi chính xác họ và tên của người bị tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(13) Sinh ngày: Ghi chính xác ngày tháng năm sinh của người bị tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(14) Chứng minh nhân dân số: Ghi chính xác số chứng minh thư 9 số, hoặc số thẻ căn cước công dân 12 số của người bị tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(15) Ngày cấp: Ghi ngày cấp chứng minh thư/căn cước công dân của người bị tố giác

(16) Nơi cấp: Công an tỉnh: Ghi tỉnh cấp chứng minh thư/căn cước công dân của người bị tố giác, xem ở mặt sau.

(17) Hộ khẩu thường trú: Ghi chính xác địa chỉ hộ khẩu thường trú của người bị tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(18) Chỗ ở hiện tại: Ghi chính xác địa chỉ nơi ở hiện tại ở của người bị tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(19) Vì ông/bà ………. Ghi chính xác thông tin như mục (12)

(20) với số tiền là ………………. Ghi chính xác số tiền mà bạn bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ví dụ: 50.000.000 VNĐ (bằng chữ: Năm mươi triệu đồng chẵn)

(21) Sự việc cụ thể như sau……………: Trình bày cụ thể quá trình bạn bị lừa đảo, có thể ghi chi tiết hoặc tóm tắt nhưng phải đầy đủ nội dung của vụ việc bị lừa đảo

(22) Có thể khẳng định ông/bà……….. Ghi chính xác thông tin như mục (12)

(23) Với số tiền là …………….. Ghi chính xác thông tin như mục (20)

(24) Tôi cho rằng hành vi của ông/bà ……………………… Ghi chính xác thông tin như mục (12)

(25) Tùy thuộc vào từng hành vi, tính chất của người lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định theo khoản mấy của điều 174 Bộ luật hình sự thì ghi điểm, khoản, điều 174 Bộ luật hình sự 2015 cho chính xác với tội danh.

(26) tố cáo hành vi của ông/bà …………………. Ghi chính xác thông tin như mục (12)

(27) đưa ra truy tố, xét xử ông/bà ……………… Ghi chính xác thông tin như mục (12)

(28) Buộc ông/bà ……………… Ghi chính xác thông tin như mục (12)

(29) Tài liệu đính kèm: Người làm đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi gửi đơn đến  cơ quan chức năng kèm theo những loại tài liệu, chứng cứ nào thì liệt kê đầy đủ và chi tiết tại mục này.

(30) Người tố cáo: Ghi đầy đủ họ và tên của người làm đơn, ký tên ở dưới.

3. Gửi đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở đâu cho đúng thẩm quyền?

Sau khi điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì người tố giác có thể nộp đơn đến cơ quan Công an hoặc Viện kiểm sát nhân dân nơi đối tượng lừa đảo đang sinh sống, học tập và làm việc, trường hợp đối tượng lừa đảo là công ty thì nộp đến cơ quan chức năng nơi công ty đặt trụ sở.

– Ví dụ:

+ Bạn bị một cá nhân lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá 3 triệu đồng, người này hiện đang sinh sống tại quận Phú Nhuận – Thành Phố Hồ Chí Minh thì khi nộp đơn, các bạn phải nộp đơn tố cáo đến cơ quan Công an quận Phú Nhuận, hoặc nộp đơn tố giác đến Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận cho đúng thẩm quyền giải quyết.

+ Trong trường hợp công ty bán hàng online lừa đảo bạn số tiền 5 triệu đồng, công ty bán hàng online này có địa chỉ trụ sở tại huyện Nhà Bè – Thành Phố Hồ Chí Minh thì lúc này, bạn cần phải nộp đơn tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến cơ quan Công an huyện Nhà Bè, hoặc gửi đơn tố giác tội phạm đến Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhà Bè để được giải quyết.

+ Trong trường hợp bạn không biết đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang ở đâu thì nộp đơn tố cáo đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát nơi đối tượng sinh sống cuối cùng mà bạn biết được.

Sau khi cơ quan chức năng tiếp nhận tin tố giác, đơn trình báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì cơ quan chức năng sẽ làm gì tiếp theo? Căn cứ pháp lý tại điểm a, d khoản 3 điều 147 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định về các thủ tục tiếp nhận tin tố giác tội phạm như sau:

“Điều 147. Thời hạn, thủ tục giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

3. Khi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, cơ quan có thẩm quyền có quyền tiến hành các hoạt động:

a) Thu thập thông tin, tài liệu, đồ vật từ cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để kiểm tra, xác minh nguồn tin;

d) Trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản”.

Trên đây là cách nộp đơn tố cáo tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo thẩm quyền giải quyết, các bạn khi muốn tố giác tội phạm lùa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng hoặc bất kỳ một tội phạm nào thì nên tìm hiểu thẩm quyền tiếp hận và giải quyết để được hướng dẫn và giải quyết được hiệu quả hơn

Xem chi tiết danh sách các số điện thoại, địa chỉ, email của cơ quan Công an, Viện kiểm sát có thẩm quyền tiếp nhận tin tố giác, giải quyết đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản và kiến nghị khởi tố vụ án hình sự tại TPHCM và Hà Nội để biết cách nộp đơn cho đúng thẩm quyền giải quyết.

4. Thời gian giải quyết đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản mất bao lâu?

Thời gian mà cơ quan chức năng giải quyết đơn tố giác tội phạm là không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được tin tố giác, trong trường hợp vụ việc có tính chát phức tạp cần phải kiểm tra và xác minh nhiều vấn đề thì có thể kéo dài thời gian giải quyết nhưng không quá 2 tháng,…

Căn cứ pháp lý tại điều 147 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định về thời gian giải quyết đơn tố giác tội phạm cụ thể như sau:

“Điều 147. Thời hạn, thủ tục giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

1. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải kiểm tra, xác minh và ra một trong các quyết định:

a) Quyết định khởi tố vụ án hình sự;

b) Quyết định không khởi tố vụ án hình sự;

c) Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

2. Trường hợp vụ việc bị tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn giải quyết tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố có thể kéo dài nhưng không quá 02 tháng. Trường hợp chưa thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh trong thời hạn quy định tại khoản này thì Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền có thể gia hạn một lần nhưng không quá 02 tháng.

Chậm nhất là 05 ngày trước khi hết thời hạn kiểm tra, xác minh quy định tại khoản này, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền gia hạn thời hạn kiểm tra, xác minh”.

Như vậy, trên đây là mẫu đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cách ghi đơn tố giác tội phạm, thẩm quyền tiếp nhận tin tố giác và thời gian giải quyết đơn tố cáo tội phạm, hy vọng các bạn sẽ nhanh chóng lấy lại được tài sản của mình khi bị người khác lừa đảo, chúc các bạn thành công!

Bị lừa đảo chuyển tiền qua Internet Banking có lấy lại được không?

Thủ tục trình báo cơ quan Công an khi bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cách lấy lại tiền khi bị lừa đảo trên mạng xã hội Facebook, Zalo

Đường dây nóng tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

5/5 - (2 bình chọn)

Bài nổi bật

Vụ chặt đầu ở Kiến An Hải Phòng video, tin tức mới nhất

Thông tin vụ án chặt đầu ở Kiến An Hải Phòng mới nhất

Ngày 22/7/2022 xảy ra vụ chặt đầu ở Kiến An Hải Phòng kinh hoàng gây …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *