Home / ⚖ Pháp luật / Theo quy định của pháp luật cơ quan có thẩm quyền được kiểm soát thư tín điện thoại điện tín khi nào?

Theo quy định của pháp luật cơ quan có thẩm quyền được kiểm soát thư tín điện thoại điện tín khi nào?

Việc kiểm soát thư tín điện thoại điện tín của cá nhân được thực hiện trong trường hợp nào? Theo quy định của pháp luật cơ quan có thẩm quyền được kiểm soát thư tín điện thoại điện tín khi nào? Quy trình thủ tục kiểm tra dữ liệu điện tử của người khác được thực hiện theo quy định như thế nào? Trách nhiệm bảo quản tài liệu, dữ liệu điện tử của người khác ra sao. Dưới đây, văn phòng điều tra viên sẽ giải đáp các bạn.

Việc kiểm soát thư tín điện thoại điện tín của người khác chỉ được thực hiện theo quy định nào?

– Theo quy định của pháp luật thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được bảo đảm bí mật, bất khả xâm phạm, không ai được bóc mở, kiểm soát, thu giữ trái luật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác. Tuy nhiên, trong quá trình tố tụng hình sự thì việc kiểm tra điện thoại, điện tín để phục vụ cho quá trình điều tra vẫn được thực hiện. Dưới đây là những trường hợp cụ thể.

1. Việc kiểm soát thư tín điện thoại điện tín của cá nhân được thực hiện trong trường hợp nào?

– Trả lời: Việc kiểm soát thư tín điện thoại điện tín của cá nhân được thực hiện trong trường hợp người đó là đối tượng của vụ án đã được khởi tố và điều tra, lúc này điều ra viên có quyền thi hành lệnh khám xét, thu giữ, tạm giữ tài liệu để thu thập chứng cứ nhằm phục vụ cho quá trình tố tụng.

1.1. Ai có thẩm quyên ra lệnh khám xét điện thoại, điện tín của người khác?

“Điều 193. Thẩm quyền ra lệnh khám xét

1. Những người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 113 của Bộ luật này có quyền ra lệnh khám xét. Lệnh khám xét của những người được quy định tại khoản 2 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 113 của Bộ luật này phải được Viện kiểm sát có thẩm quyền phê chuẩn trước khi thi hành.

Như vậy, những người có thẩm quyền ra lệnh khám xét điện thoại, điện tín của người khác bao gồm những người được quy định tại khoản 1 điều 133 và khoản 2 điều 35 của bộ luật tố tụng hình sự 2015.

Việc kiểm soát thư tín điện thoại điện tín của cá nhân được thực hiện trong trường hợp nào?

(Ảnh minh họa)

+ Những người được quy định tại khoản 1 Điều 113 bộ luật tố tụng hình sự:

a) Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra các cấp. Trường hợp này, lệnh bắt phải được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành;

b) Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân và Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự các cấp;

c) Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân và Chánh án, Phó Chánh án Tòa án quân sự các cấp; Hội đồng xét xử.

+ Những người được quy định tại khoản 2 Điều 35 bộ luật tố tụng hình sự:

“2. Người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra gồm: Người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Bộ đội biên phòng, Người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra Hải quan, Người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra Kiểm lâm, Người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra Cảnh sát biển, Người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra Kiểm ngư; Người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của các cơ quan khác trong Công an nhân dân, Người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra Quân đội nhân dân, và những cán bộ điều tra thuộc các cơ quan quy định tại khoản 1 Điều 35 “.

1.2. Một số quy định của pháp luật về lệnh kiểm tra thư tín, điện thoại, điện tín của người khác

– Thứ nhất, đối với trường hợp người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của bộ đội biên phòng, hải quan, kiểm lâm, cảnh sát biển, kiểm ngư, công an nhân dân, quân đội nhân dân; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra các cấp mà ra lệnh kiểm tra thư tín của người khác phải được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành;

Thứ 2, trong trường hợp khẩn cấp thì những được quy định tại khoản 2 Điều 110 bộ luật tố tụng hình sự 2015 cũng có quyền ra lệnh kiểm tra, khám xét điện thoại của người khác:

“2. Những người sau đây có quyền ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp:

a) Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra các cấp;

b) Thủ trưởng đơn vị độc lập cấp trung đoàn và tương đương, Đồn trưởng Đồn biên phòng, Chỉ huy trưởng Biên phòng Cửa khẩu cảng, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Cục trưởng Cục trinh sát biên phòng Bộ đội biên phòng, Cục trưởng Cục phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng, Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng; Tư lệnh vùng lực lượng Cảnh sát biển, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và pháp luật lực lượng Cảnh sát biển, Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy lực lượng Cảnh sát biển; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm ngư vùng;

c) Người chỉ huy tàu bay, tàu biển khi tàu bay, tàu biển đã rời khỏi sân bay, bến cảng”.

– Thứ 3, trách nhiệm thông báo trước khi khám xét dữ liệu điện tử của người khác

“Trước khi tiến hành khám xét, Điều tra viên phải thông báo cho Viện kiểm sát cùng cấp về thời gian và địa điểm tiến hành khám xét để cử Kiểm sát viên kiểm sát việc khám xét, trừ trường hợp khám xét khẩn cấp. Kiểm sát viên phải có mặt để kiểm sát việc khám xét. Nếu Kiểm sát viên vắng mặt thì ghi rõ vào biên bản khám xét”.

– Lưu ý: Việc kiểm soát thư tín điện thoại điện tín của người khác chỉ được thực hiện theo quy định tại Điều 178 của Bộ luật tố tụng hình sự 2015 và đưa vào hồ sơ vụ án.

“Điều 178. Biên bản điều tra

Khi tiến hành hoạt động điều tra, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải lập biên bản theo quy định tại Điều 133 của Bộ luật này.

Điều tra viên, Cán bộ điều tra lập biên bản phải đọc biên bản cho người tham gia tố tụng nghe, giải thích cho họ quyền được bổ sung và nhận xét về biên bản. Ý kiến bổ sung, nhận xét được ghi vào biên bản; trường hợp không chấp nhận bổ sung thì ghi rõ lý do vào biên bản. Người tham gia tố tụng, Điều tra viên, Cán bộ điều tra cùng ký tên vào biên bản.

Trường hợp Kiểm sát viên, Kiểm tra viên lập biên bản thì biên bản được thực hiện theo quy định tại Điều này. Biên bản phải được chuyển ngay cho Điều tra viên để đưa vào hồ sơ vụ án”.

2. Theo quy định của pháp luật cơ quan có thẩm quyền được kiểm soát thư tín điện thoại điện tín khi nào?

– Trả lời: Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền được kiểm soát thư tín điện thoại điện tín khi có căn cứ để nhận định trong thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm, dữ liệu điện tử có công cụ, phương tiện phạm tội, tài liệu, đồ vật, tài sản liên quan đến vụ án.

Căn cứ pháp lý tại khoản 2 điều 192 quy định cụ thể về căn cứ để kiểm tra dữ liệu điện tử như sau:

“Điều 192. Căn cứ khám xét người, chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện, tài liệu, đồ vật, thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm, dữ liệu điện tử

2. Khi có căn cứ để nhận định trong thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm, dữ liệu điện tử có công cụ, phương tiện phạm tội, tài liệu, đồ vật, tài sản liên quan đến vụ án thì có thể khám xét thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm, dữ liệu điện tử”.

2.1. Theo quy định của pháp luật, ai có quyền thu giữ tài liệu điện tử của người khác?

Điều 196. Thu giữ phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử

1. Việc thu giữ phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử do người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thực hiện và có thể mời người có chuyên môn liên quan tham gia. Trường hợp không thể thu giữ được thì phải sao lưu vào phương tiện lưu trữ và thu giữ như đối với vật chứng.

2. Khi thu giữ các phương tiện điện tử có thể thu thiết bị ngoại vi kèm theo và các tài liệu có liên quan.

Như vậy, người có quyền kiểm tra và thu giữ tài liệu điện tử của người khác là những người có thẩm quyền trong tiến hành tố tụng và những người có chuyên môn khi được mời tham gia.

Theo quy định của pháp luật cơ quan có thẩm quyền được kiểm soát thư tín điện thoại điện tín khi nào?


(ảnh minh họa)

– Trong trường hợp người có thẩm quyền trong tiến hành tố tụng không có chuyên môn nghiệp vụ về loại dữ liệu điện tử này thì có thể mời người có chuyên môn, am hiểu về nó cùng tham gia để thu tài liệu, chứng cứ được hoàn thành tốt nhất.

– Trong trường hợp thu tài liệu điện tử mà không thể lấy được những tài liệu gốc ( do nhiều yếu tố khác ) thì người tham gia phải sao lưu dữ liệu gốc đó để làm chứng cứ, dữ liệu sao lưu này cũng được thu giữ như đối với loại dữ liệu gốc.

– Trong quá trình thu dữ tài liệu điện tử mà phát hiện ra có các loại chứng cứ khác có liên quan thì người tham gia có thể thu luôn cả những tài liệu liên quan đó, bao gồm các thiết bị ngoại vi, và các loại tài liệu có liên quan khác…

2.2. Trách nhiệm bảo quản dữ liệu điện tử, thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm

“Điều 199. Trách nhiệm bảo quản phương tiện, tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử, thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm bị thu giữ, tạm giữ hoặc bị niêm phong

1. Phương tiện, tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử, thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm bị thu giữ, tạm giữ hoặc bị niêm phong phải được bảo quản nguyên vẹn.

2. Người nào phá hủy niêm phong, tiêu dùng, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu hoặc hủy hoại phương tiện, tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử, thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự”.

– Thứ nhất, việc thu giữ các loại tài liệu liên quan đến vụ án phải được bảo quản nguyên vẹn. Trong trường hợp tạm giữ các loại tài liệu mà đã được niêm phong trước đó thì phải giữ nguyên hiện trường, không được bóc mở niêm phong đó.

– Thứ 2, quy định về trách nhiệm hình sự nếu người nào tự ý bóc mở niêm phong chứng cứ, hoặc đánh tráo tài liệu…. Những hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Như vậy, trên đây là giải đáp vấn đề việc kiểm soát thư tín điện thoại điện tín của cá nhân được thực hiện trong trường hợp nào? Cũng như thẩm quyền, quy trình thủ tục kiểm tra dữ liệu điện tử của người khác, hy vọng các bạn có hiểu biết chính xác về vấn đề này để tránh bị kiểm tra điện thoại một cách tùy tiện, chúc các bạn thành công!

5/5 - (17 bình chọn)

Bài nổi bật

Vụ chặt đầu ở Kiến An Hải Phòng video, tin tức mới nhất

Thông tin vụ án chặt đầu ở Kiến An Hải Phòng mới nhất

Ngày 22/7/2022 xảy ra vụ chặt đầu ở Kiến An Hải Phòng kinh hoàng gây …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *