Home / 📶 Công nghệ / Cách xóa lịch sử tìm kiếm Google trên iPhone, Android, máy tính

Cách xóa lịch sử tìm kiếm Google trên iPhone, Android, máy tính

Văn phòng Điều Tra Viên 126 hướng dẫn các bạn cách xóa lịch sử tìm kiếm trên Google Chrome bằng điện thoại iPhone, Android, máy tính, các bạn có thể xóa hoàn toàn lịch sử tìm kiếm trên Google Chrome một cách dễ dàng.

Tại sao cần phải xóa lịch sử tìm kiếm trên Google Chrome? Việc xóa lịch sử tìm kiếm trên Google Chrome sẽ giúp bạn bảo vệ được quyền riêng tư về dữ liệu tìm kiếm khi ai đó vô tình hoặc cố tình kiểm tra điện thoại bạn, dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách thực hiện.

Cách xóa lịch sử tìm kiếm trên Google Chrome Android

Để xóa lịch sử tìm kiếm trên Google Chrome trên điện thoại Android các bạn mở ứng dụng Google Chrome lên –> Đi đến tùy chọn (dấu 3 chấm góc phải trên cùng) –> Chọn “Nhật ký” –> Chọn “Xóa dữ liệu duyệt web” –> Chọn khoảng thời gian mà bạn muốn xóa –> Bấm “Xóa dữ liệu” để xác nhận xóa lịch sử.

Việc xóa lịch sử với thao tác này sẽ giúp các bạn có nhiều lựa chọn khi thực hiện, đồng thời các bạn cũng có thể lựa chọn tính năng nâng cao để xóa lịch sử sao cho phù hợp với mục đích của bạn, tránh làm ảnh hưởng đến công việc khi vô tình xóa tất cả tài khoản và mật khẩu đã lưu trước đây, dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách thực hiện.

Bước 1: Mở ứng dụng Google Chrome –> Tùy chọn (dấu 3 chấm)

Đầu tiên, các bạn mở ứng dụng Google Chrome trên điện thoại của các bạn lên, sau đó các bạn chọn vào dấu 3 chấm nằm ở góc phải trên cùng màn hình điện thoại của bạn, xem hình bên dưới.

Cách xóa lịch sử tìm kiếm trên Google Chrome Android

 

Bước 2: Chọn “Nhật ký” –> Chọn “Xóa dữ liệu duyệt web”

Tiếp theo, các bạn chọn tiếp vào mục nhật ký, xem hình bên dưới.

Cách xóa lịch sử tìm kiếm trên Google Chrome Android

Ngay sau đó, tất cả lịch sử mà bạn đã tìm kiếm cũng như truy cập web bằng trình duyệt Google Chrome sẽ được liệt kê đầy đủ, các bạn muốn xóa lịch sử tìm kiếm từ khóa nào thì bấm vào dấu X ở kế bên.

Trong trường hợp các bạn muốn xóa lịch sử tìm kiếm trong một khoảng thời gian nhất định thì các bạn chọn vào phần “Xóa dữ liệu duyệt web” để tiếp tục, xem hình bên dưới.

Cách xóa lịch sử tìm kiếm trên Google Chrome Android

Bước 3: Chọn thời gian muốn xóa –> Chọn “Xóa dữ liệu”

Tiếp theo, các bạn chọn thời gian muốn xóa lịch sử tìm kiếm trên Google Chrome điện thoại Android của bạn, các bạn sẽ có nhiều lựa chọn về thời gian như: 1 giờ qua, 24h giơ qua, 7 ngày qua, 4 tuần qua, và từ trước đến nay, tùy thuộc vào nhu cầu xóa lịch sử mà các bạn có thể lựa chọn khung thời gian sao cho hợp lý nhất.

Cách xóa lịch sử tìm kiếm trên Google Chrome Android

Nếu các bạn muốn xóa hoàn toàn vĩnh viễn lịch sử mà các bạn đã tìm kiếm trên Google Chrome từ trước đến nay thì các bạn chọn vào mục “từ trước đến nay” để xóa vĩnh viễn.

Ngoài ra, các bạn cũng có thể chuyển sang thẻ “nâng cao” để tùy chọn xóa lịch sử trên Google Chrome về lịch sử duyệt web, Cookie và dữ liệu trang web, tệp và hình ảnh được lưu trong bộ nhớ đệm, mật khẩu đã lưu, dữ liệu tự động điền vào biểu mẫu, và cài đặt trang web, xem hình bên dưới.

Cách xóa lịch sử tìm kiếm trên Google Chrome Android

Như vậy, trên đây là hướng dẫn cách xóa lịch sử tìm kiếm trên Google Chrome trên điện thoại Android với 3 bước đơn giản, dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện trên điện thoại iPhone.

Cách xóa lịch sử tìm kiếm Google trên điện thoại iPhone

Để xóa lịch sử tìm kiếm Google trên điện thoại iPhone các bạn mở ứng dụng Google Chrome lên –> Chọn “Thêm” –> Chọn “Hoạt động tìm kiếm” –> Chọn “Xóa hoạt động theo” –> Chọn thời gian muốn xóa –> Chọn ứng dụng khác muốn xóa lịch sử –> Bấm “Tiếp theo” –> Bấm “Xóa” để xác nhận và hoàn tất.

Trên iPhone thì các bạn có thể thực hiện trực tiếp trên ứng dụng Google Chrome hoặc các bạn cũng có thể xóa lịch sử tìm kiếm và hoạt động trên Safari (trình duyệt Safari thì các bạn bấm vào biểu tượng quyển sách ở dưới cùng –> Chọn “Lịch sử” –> Bấm “Xóa” –> Chọn thời gian muốn xóa)

Bước 1: Mở ứng dụng Google Chrome –> Chọn “Thêm”

Đầu tiên, các bạn mở ứng dụng Google Chrome lên, sau đó chọn vào mục “Thêm” (góc phải dưới cùng màn hình điện thoại của bạn). Xem hình bên dưới.

Cách xóa lịch sử tìm kiếm Google trên điện thoại iPhone

Bước 2: Chọn “Hoạt động tìm kiếm”

Tiếp theo, các bạn chọn tiếp vào thư mục “Hoạt động tìm kiếm”, xem hình bên dưới.

Cách xóa lịch sử tìm kiếm Google trên điện thoại iPhone

Bước 3: Chọn “Xóa hoạt động theo” –> Chọn thời gian muốn xóa

Tiếp theo, các bạn chọn vào mục “Xóa hoạt động theo”, sau đó chọn khoảng thời gian mà bạn muốn xóa lịch sử tìm kiếm và hoạt động của mình.

Cách xóa lịch sử tìm kiếm Google trên điện thoại iPhone

Bước 4: Chọn ứng dụng khác muốn xóa lịch sử –> Bấm “Tiếp theo”

Tiếp theo, các bạn chọn thêm các dịch vụ và ứng dụng khác mà bạn cũng muốn xóa lịch sử tìm kiếm và hoạt động, nếu không muốn hãy bỏ tích những ứng dụng khác, xem hình bên dưới.

Cách xóa lịch sử tìm kiếm Google trên điện thoại iPhone

Bước 5: Bấm “Xóa” để xác nhận xóa và hoàn tất.

Các bạn bấm vào “Xóa” để xác nhận xóa lịch sử tìm kiếm và hoạt động theo thời gian mà bạn đã cài đặt.

Cách xóa lịch sử tìm kiếm Google trên điện thoại iPhone

Trên đây là hướng dẫn các bạn cách xóa lịch sử tìm kiếm Google trên điện thoại iPhone, dưới đây là hướng dẫn cách thực hiện trên máy tính.

Cách xóa lịch sử tìm kiếm Google trên máy tính

Để xóa lịch sử tìm kiếm Google trên máy tính các bạn vào “Google hoạt động của tôi” –> Chọn “Xóa hoạt động theo” –> Chọn khoảng thời gian mà bạn muốn xóa –> Chọn những dịch vụ mà bạn muốn xóa lịch sử –> Bấm “Tiếp theo” –> Chọn “Xóa” để xóa lịch sử hoạt động và tìm kiếm theo thời gian bạn đã chọn.

Tài khoản Google của bạn nếu được liên kết với các dịch vụ của Google thì các bạn có thể thao tác xóa tất cả lịch sử tìm kiếm trên Google cũng như lịch sử tìm kiếm và hoạt động trên các dịch vụ khác của Google như CH Play, Google Map, Google hình ảnh, Google dịch, và nhiều dịch vụ khác, dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện chi tiết.

Bước 1: Truy cập “Google hoạt động của tôi”

Đầu tiên, các bạn mở trình duyệt trên máy tính của bạn lên, sau đó truy cập vào ứng dụng “Google hoạt động của tôi” theo đường link sau https://myactivity.google.com/myactivity

Bước 2: Chọn “Xóa hoạt động theo” –> Chọn khoảng thời gian mà bạn muốn xóa

Tiếp theo, các bạn chọn vào thư mục “Xóa hoạt động theo” (góc phải trên cùng, dòng thứ 3). Sau đó các bạn chọn khoảng thời gian mà bạn muốn xóa lịch sử tìm kiếm trên Google, xem hình bên dưới.

Cách xóa lịch sử tìm kiếm Google trên máy tính

(Các bạn có thể chọn xóa lịch sử tìm kiếm theo Một giờ qua/ Ngày gần đây nhất/ Từ trước đến nay/ hoặc theo Phạm vi tùy chỉnh)

Bước 3: Tích vào dịch vụ mà bạn muốn xóa lịch sử tìm kiếm và hoạt động –> Bấm “Tiếp theo”

Tiếp theo, các bạn hãy tích vào những dịch vụ khác của Google mà bạn cũng muốn xóa lịch sử tìm kiếm cũng như hoạt động trên các dịch vụ đó, nếu không muốn các bạn hãy bỏ tích, xem hình bên dưới.

Cách xóa lịch sử tìm kiếm Google trên máy tính

Bước 4: Chọn “Xóa” để xác nhận xóa lịch sử tìm kiếm Google và các dịch vụ khác

Sau khi chọn các dịch vụ kèm theo thì các bạn bấm “Tiếp theo”, sau đó Google sẽ hiển thị thông báo xóa lịch sử hoạt động, các bạn bấm vào “Xóa” để xác nhận xóa lịch sử hoạt động cũng như tìm kiếm trên các dịch vụ của Google, xem hình bên dưới.

Cách xóa lịch sử tìm kiếm Google trên máy tính

Ngay lập tức các hoạt động của bạn trên Google và các dịch vụ khác của Google sẽ được xóa vĩnh viễn, như hình bên dưới.

Cách xóa lịch sử tìm kiếm Google trên máy tính

Tin tức khác:

Hướng dẫn cách xóa lịch sử tìm kiếm trên YouTube bằng điện thoại, máy tính, tivi

Hướng dẫn cách xóa lịch sử tìm kiếm, thanh toán, mua hàng trên CH Play mới nhất

5/5 - (3 bình chọn)

Bài nổi bật

Cách xóa biểu tượng cảm xúc trên Zalo trên máy tính

Cách thu hồi cảm xúc trên tin nhắn Zalo khi lỡ lỡ thả tim, like

Lỡ thả tim trên Zalo thì phải làm sao? Thu hồi thả tim trên tin …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *